Derfor søkte denne kommunen om midler fra klimasats