Kraftige reaksjoner fra Kristiansund på moldesupporternes banner

foto