Alti retter blikket mot fjellet og blar opp for sherpatrapp

foto