Oppstart med vern av verdfull skog - desse skogane er tenkt å vernast i vårt fylke

foto