Oppstart med vern av verdfull skog - desse skogane er tenkt å vernast i vårt fylke

foto
Bilete er frå tidligare i vinter når 8000 kubikk tømmar vart hogd på Gjøra. Foto: Magnus Rotås