Åttiårsjubilanten som heller vil snakke om hunder enn om livsverket sitt

foto