– Vi skal ruste opp fylkesvegene - penger kommer i høst