– Har ofte vore redd for å bli treft av steinsprang