Sjøl om det var sterk vind og nedbør, med snø langt nedover liene fra morgenen, bedret dette seg betraktelig utover ettermiddagen og kvelden pinseaften.

Nedbøren uteble, og etter som kvelden skred fram løyet også vinden. Sånn sett ble det ikke så aller verst likevel for alle dem som samlet seg rundt pinsebålene i de mange bygder rundt omkring.

For på pinseaften er det mange steder fast tradisjon med bålbrenning, grilling og sosialt samvær.

Så også på grendeplassen på Åsskard. Her samlet både gamle og unge seg ved gapahuken nede ved fjorden for å brenne bål, grille litt og slå av en prat med sambygdingene.

Mens den yngre garde holdt seg i aktivitet med trampolinehopping og fotball, måtte de voksne søke tett inntil bålet for å varme hender og føtter innimellom.

For med bare noen få varmegrader i lufta ble pinseaften 2015 av den heller hustrige sorten i vårt distrikt. Og resten av pinsehelga blir nok heller ikke særlig sommerlig, skal en tro på meteorologene.