Miljødirektoratet tilrår at reguleringsplanen for deponi på Rausand godkjennes

foto
Aktuell: Miljødirektoratet godkjenner Bergmesteren for Rausand sin reguleringsplan for deponi. Foto: Oivind Leren