Etter kronerulling lokalt og en god del kommunale tilskudd, var det mandag klart for å  få flyttet Flåstuo i Øksendal til bygdemuseet på Leikvin.

Skogholtet som den eldgamle stua til nå har stått i, har ikke vært ideelt: fukten har skadet bygget over tid, og plasseringen gjør at det er dårlig med besøkende.

Arbeidet med å få den eldgamle konstruksjonen løs og opp fra bakken startet allerede tidlig på formiddagen, og selv om bygningen  lot høre fra seg underveis, så forflytningen ut fra skogholtet og opp på lasteplanet ut til å være relativt smertefritt.

Skapte kø før Øksendalstunnelen

Veien går nå mot Leikvin, der bygninger fra Sunndalen og Ålvundeidet allerede er godt representert og hvor en håper at Flåstuo vil komme mer til sin rett.

Politiet var til stede i to-tiden og stanset trafikken gjennom Øksendalstunnelen mens forflytningen av Flåstuo foregikk, noe som førte til litt kø.

Flåstuo ble bygget som en frittstående sengestue i 1625. Andreetasjen kan dateres helt tilbake til sen middelalder, trolig til midten av 1400-tallet.

Av Gunhild Vike Nerås