7 av 10 nordmenn vil være mer aktive i 2021 – og helst i naturen

foto