Nå vil selskapet kjøpe denne eiendommen. Selskapet ser også nye muligheter med Todalsfjordprosjektet

foto