– Det er når varmegradene kommer tilbake at de store frostskadene viser seg