De ansatte i Sunndal kommune valgte i år å gi en større julegave til Sunndal demensforening. Tillitsvalgte Marit Hjellmo, Gerda Sporsem Lervik, Maria Lotsberg og Ingrid Husdal Dørum delte ut gaven i kommunestyresalen torsdag.

– Vi ansatte har fått et par gavebilletter til kulturhuset fra kommunen i julegave. Å få opplevelser er fint. Det har vært fokus på demensvennlig samfunn og jeg har fått noen aha-opplevelser, så det er kjempeartig å bidra til en god sak og flott å gi en gave til demensforeningen, sier Marit Hjellmo. De andre tillitsvalgte er enige:

– Det er fint å kunne støtte noe lokalt. Demens er noe som kan ramme oss alle og det er mange som er berørte av dette. Det er en viktig sak og vi vil gjerne gi bort noe framfor å få mer sjøl, for vi har nok. Demensforeningen gjør en bra jobb og er synlige i samfunnet, sier de.

– Helt uventet

Det var en glad og rørt Anne Lise Toset Visnes som tok imot gavesjekken på 15.000 kroner.

– Jeg ble så overrasket og glad da Ildri Solbakk ringte meg og sa det. Det var helt uventet. Jeg synes det er fantastisk å få en slik gave, sier hun til Driva. Hun er glad på foreningens vegne.

– Dette er en stor anerkjennelse for det arbeidet vi gjør for dem som har demens og de pårørende. Vi er en interesseorganisasjon for begge parter og vi har møtt mye forståelse. TV-aksjonen i 2013 løftet oss. Vi har samarbeidet med kommunen og andre frivillige organisasjoner.

Toset Visnes vil berømme alle aktivitetsvenner som gjør en stor innsats.

– Gaven er en anerkjennelse for dem som gjør en frivillig jobb og medlemmer som bidrar. Gaven er en stor inspirasjon. Vi blir sett og hørt, og er veldig glade for det.

Det er 40 medlemmer i Sunndal demensforening og hun ønsker seg flere.

– Vi ser at budskapet vårt når fram til mange, og vi er glade for store og små bidrag. Vi er et supplement til demensomsorgen i kommunen. Vårt hovedformål er å spre glede i hverdagen til dem som har demens og pårørende. Vi informerer og skal med det bidra til å minke fordommer.

Driver med kurs

Demensvennlig samfunn har vært et satsingsområde.

– Noe av det går ut på at vi vil legge til rette for at dem som har demens skal bo heime lengst mulig. Man kan leve i 20 år eller mer etter at man har fått en slik diagnose og alle kan ikke være på institusjon så lenge, sier hun. Det er viktig å øke kunnskapen i samfunnet:

– Vi har holdt kurs for ansatte på rådhuset, for ansatte på Coop og så videre. Dette skal vi ha mer av framover: vi har planer om mange kurs til flere bedrifter for å øke kunnskapen om demens, sa Toset Visnes. Hun er ikke sikker på hva pengene skal brukes til, men det skal komme dem det gjelder til gode.

– Det er mange ting å ta tak i.

Rådmann Randi Dyrnes sa at kommunen ønsker å markere at medarbeidere gjør en fantastisk jobb gjennom hele året.

– Ansatte synes det er flott at vi hever blikket og deler med noen som trenger det, så dette er de ansattes gave.

Ordfører Ståle Refstie syntes det var en flott gave og sier sjøl han har lært mye av prosjektet demensvennlig samfunn.