Kommer ikke i gang med heltidsprosjektet fra årsskiftet