Virke: Nordmenn vil bruke mindre på julehandelen i år enn i koronatiden

foto