Surnadalinger, rindalinger og sunndalinger samlet: – Unikt samarbeid