Her satte ekstremværet sine spor, men nå blir det åpning