Molde kommune inviterer grunneiere innenfor evakueringsområdet i Vistdal og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte, skriver kommunen i ei pressemelding.

Søndag ble Vistdal rammet av flere jordskred som følge av styrtregn. 41 personer ble evakuert fra området.

Møtet holdes på samfunnshuset i Vistdal førstkommende mandag, 7. august, klokka 15.

I tillegg til kommunen kommer Møre og Romsdal fylkeskommune og NVE. Møtet arrangeres i samarbeid med grendelaget i Vistdal.

– Ingen påmelding. Vel møtt, skriver kommunen.