Rykka ut etter melding om valdsepisode mellom voksen og mindreårig