– Lite realistisk at Todalsfjordprosjektet blir oppstarta i løpet av dei første ti åra