I Rindal er giverviljen stor, mens Surnadal ligger i motsatt ende av skalaen