Slår til med nytt solid resultat: – Men ekstra viktig at myndighetene i en urolig tid er tydelige