Denne utbyggingen møter en rekke innsigelser

foto