Status for 2022: Over 4.000 brudd på reglene

foto