Mange viltpåkjørsler i distriktet. – Dette må du gjøre dersom uhellet er ute

foto