– Omsyn til natur veg tyngre enn grunneigar sine ynskje

foto