Kraftig økning i antall døde i fjor. Dette dør vi av