Se bilder fra skredene i Vistdal og Eresfjord: – Ikke oppsøk området

foto