Dette kjøretøyet er historisk. Selv kårkaillen godkjente den

foto