Kommunedirektøren klar i sin anbefaling om dette prosjektet