Rapport: Større kostnadsvekst i jordbruket enn antatt

foto