Tormod Ellingsen er ansatt som ny daglig leder i Halsa Næringsforening, framgår det av en pressemelding fra næringsforeningen:

Halsa Næringsforening har siden i fjor høst jobbet med å organisere en heltidsstilling som daglig leder. Initiativet kom etter samtaler mellom næringsforeningen og Halsa kommunes LUK-prosjekt.

Å få på plass en slik stilling på heltid er et stort løft for en liten kommune. Blant annet må både lønns- og driftsmidler finansieres.

Næringsforeningen retter derfor en stor takk til Halsas bedrifter for at de er med på dette løftet for næringslivet i Halsa. Vervekampanjen er allerede i gang og en rekke bedrifter har sagt ja til å bli med på en økt medlemskontingent.

I tillegg takker vi Halsa kommune for å ha stilt velvillig opp med både personressurser, utstyr og vedtak om støtte til startfasen av den ”nye” næringsforeningen.

Siste del av finansieringen håper vi skal komme fra Møre og Romsdal fylkeskommune. De behandler søknaden i løpet av mai.

Arbeidet med finansiering, organisering og ansettelse har pågått noen måneder, men i dag – 30. april – ble det klart at vi har en ansatt på plass!

Tormod Ellingsen (36), opprinnelig fra Trondheim, er ansatt som daglig leder i Halsa Næringsforening.  Enda med et lite forbehold om fullfinansiering og ventende vedtak.

Han jobber for tiden som prosjektleder for LUK-prosjektet i Halsa kommune. Overgangen fra jobben i kommunen til jobb i næringsforeningen skjer trolig i sommer. Dette skal vi bli enige om i den nærmeste tiden.

Ellingsen var selv med på å utvikle ideen om en ansatt på heltid, men tenkte ikke på å søke selv før han ble oppfordret til det og tanken modnet.

- Det å drive næringsarbeid i Halsa blir like mye et arbeid for et helt lokalsamfunn jeg har blitt glad i over de siste to årene. Jeg vil at både resten av Nordmøre og Trøndelag skal få muligheten til å ta mer del i det som skjer i Halsa, fremover, sier Ellingsen.

Han mener det blir svært viktig å bruke tid på å "åpne opp" kommunen mer for omverdenen, spesielt mot Kristiansund og Trondheim.

- Det blir viktig å bruke tid på å nettverke seg mer utenfor kommunen. Nå blir hovedkontoret i Halsa, samt at vi også får kontor i Trondheim og i Kristiansund, forteller Ellingsen.

Han legger ikke skjul på at dette er en jobb han gleder seg veldig til.

- Jeg har mange tanker og ideer, dette er sånne typer oppgaver som jeg elsker! Gleder meg veldig på å ta fatt på dette arbeidet, sier han.