Kommunene som er med i ORKidé-samarbeidet på Nordmøre starter nå en felles utredning av mulige fremtidige kommuner på Nordmøre.

Til sammen 12 alternativ utredes, og rapportene skal være ferdig i starten av november.

Det er Telemarksforskning som gjennomfører utredningen for Nordmøre Næringsråd, som er sekretariat for Orkidé.

- Når vi får utredet 12 alternativer, så er det for å få en bred vurdering som ikke avgrenser diskusjonen for mye i denne fasen, sier Roland Mauseth, prosessleder for kommunereformen på Nordmøre.

Storkommune Nordmøre

Grunnlaget for hele utredningen er «Storkommune Nordmøre». Alternativet består av alle Nordmørskommunene minus Sunndal og Rindal som har vedtak om å ikke være med på det.

Utredningen inkluderer også grensealternativer mot Nesset i Romsdal og Oppdal, Hemne og Hitra i Sør-Trøndelag. Gjemnes, Sunndal og Eide har i tillegg deltatt i utredningen i Romsdal og får dermed sammenlignbare rapporter fra Telemarksforsking for begge regioner.

12 alternativ

Alternativene som skal utredes er følgende:

• Storkommune Nordmøre (inkluderer Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal)

• 7 kommuner: Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll-Halsa-Aure-Smøla

• 6 kommuner: Kristiansund-Averøy-Halsa-Gjemnes-Tingvoll-Eide

• 4 kommuner: Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll

• 3 kommuner: Aure-Smøla-Halsa

• 2 kommuner: Averøy og Eide

• 2 kommuner: Surnadal-Halsa

• 2 kommuner: Surnadal-Rindal

• 2 kommuner: Sunndal-Surnadal

• Grensekommune: Sunndal-Nesset-Tingvoll

• Grensekommune: Sunndal-Oppdal

• Grensekommune: Hemne-Hitra-Aure-Smøla-Halsa

Les mer på heimesida til Halsa kommune.