Som tidligere omtalt i Driva, etter forrige formannskapsmøte, frykter politikere at det lokale lensmannskontoret i Eidsvåg sentrum legges ned. Denne frykten har vært reell ganske lenge, og den siste tida har kontoret vært åpent bare fire timer i uka: på torsdager. Politimester i Møre og Romsdal Ingar Bøen ville gjerne komme til Nesset og møte politikere. Han holdt et langt innlegg om nærpolitireformen i Nesset kommunestyre torsdag. Han viste til at et samla storting står bak reformen og at bakgrunnen er et samfunn i voldsom endring. Han fokuserte på at det man trenger er fagfolk som kan løse de vanskelig utfordringene og sakene befolkningen står ovenfor.

– Hvis for eksempel dattera mi blir utsatt for voldtekt- hvem skal etterforske det? De som har dette som spesialfelt i Molde- eller han hyggelige fyren på det lokale kontoret i Eidsvåg som ikke har dette som felt? Det er et helt sentralt moment at vi skal bygge fagmiljø. Og vi skal ha et politi som fungerer. 18 betjenter er nødvendig for å ha en aktiv tjeneste 24 timer i døgnet.

Faren er til stede

Bøen avkreftet at bygdene skal raseres for politi. Han lovte tvert imot at tjenesten skal bli bedre: at man skal yte kompetanse til befolkningen og hjelpe dem som trenger det.

– Hun som bor avsides inne i Vistdalen, som får besøk av omreisende kriminelle, at vi ikke kan hjelpe henne- det bekymrer meg. Vi skal gi best mulig polititjenester i framtida, sa han.

I dag er det 340 lensmannskontor, og dette skal reduseres til minimum 210. Bøen sa man ikke skal legge ned alle kontor, men med den nevnte reduksjon ligger det i kortene at Nessetkontoret kan være en av dem som forsvinner.

– Nesset er et av de minste kontorene. Faren for at det blir nedlagt er fullt ut til stede, erkjente han og stilte spørsmålet:

– I en kommune som Nesset- skal vi levere tilbudet med en lensmann og en betjent? Hvor langt er det til Sunndal, Tingvoll og Molde? Nesset har hatt vaktsamarbeid med Sunndal og Tingvoll siden 2005 og med Moldeområdet siden midten av 90-tallet, det vil si at kontoret i over 20 år har vært avhengig av andre, og ikke vært sjølstendig. Den som tror Nesset lensmannskontor skal yte det som kreves må tro om igjen, det er en utopi at det skal være 18 betjenter her, eller 8 vakter, det vil ikke skje.

Bøen stilte videre spørsmålet hvordan man skal få til en skikkelig tjeneste i Nesset.

– Hvor er det skoen trykker i Nesset? Er det ungdomsmiljø, rus, utlendinger som etablerer seg? Det ligger ingen sikkerhet i en bygning som står tom. Det er ingen trygghet for folk i Eidsvåg dette! Vi vil ha operative politifolk.

Lover bedring

Flere politikere påpekte dette med lang responstid, at det tar lang tid før politiet er til stede ved ulykker. Eva Solstad Alme uttrykte bekymring for når politivakta er i Tingvoll.

– Jeg skjønner hvilken veg det bærer. Vi vil at det skal bli bedre tjenester, det at det tar en til halvanna time før politiet er til stede må rettes på, sa Edmund Morewood (Sp).

– Det må skje noe til det bedre. Politiet skal ta vare på folket, sa Mellvin Steinsvoll (Ap)

Bøen erkjente at politiet på enkelte steder er sist på stedet, og lovet at det skal bli bedre enn i dag.

– Vi kan ikke ha 24/7 i alle bygder, men vi må komme fortere enn i dag, sa Bøen.

Morewood pekte også på at det er viktig med forebyggende arbeid og at politiet viser seg på skolene:

– Det er for lite respekt for politiet!

Vil komme på festivaler

Toril M. Strand pekte på at da det ble sykemelding på lensmannskontoret ble det ikke satt inn erstatter. Hun pekte på at tidligere hadde det lokale kontoret drevet med forebyggende arbeid på skolene.

– Nå har vi flyktninger og det er viktig at politiet snakker med dem, de har et helt annet forhold til politi enn det vi har.

Bøen lovte at det også skulle bli bedre.

– Forebygging skal bli et eget område.

Svein Atle Roset (KrF) sa det er viktig at politiet er til stede på festivaler i Nesset også.

Bøen svarte at det skal de også bli bedre på:

– Det er en fallitterklæring hvis vi ikke greier å være på noen festivaler.

Han mente at hvis kontoret blir nedlagt, så mister ikke politiet lokalkunnskap av den grunn.

– Vi skal klare det også! lensmannen i Nesset bor jo i Molde i dag, sa Bøen. Etter hans innlegg var nok ikke håpet om at kontoret skal bestå noe større. Det var dog en behersket forsamling.

– Vi vet vi kommer til å tape, men vi kommer til å kjempe til det siste! Vi tar innover oss at samfunnet er i endring. lensmann og prest er ikke det engang var, sa ordfører Hurlen.

– Politimesteren har skapt forventninger om noe bedre, mente Steinsvoll.

– Katta slippes ut av sekken 15. oktober. Det er høringsfrist til 1. desember og endelig vedtak gjøres våren 2017, oppsummerte Hurlen.