Omsetningen har gått i været etter at Torstein overtok

foto