Administrerer innsamlinga til hjartekompresjonsmaskin