Samferdselspolitiker Frank Sve (Frp) fra Stranda kaller kostnadssprekken på Nordøyvegen for den største samferdselsskandalen han har opplevd i fylket. Han mener planene som har vært framlagt for fylke og godkjent av Stortinget har vært helt hinsides.

Sprekk blir for svakt et uttrykk for Frank Sve når han skal karakterisere 1,1 milliarder i forskjell på planlagt kostnad og dagens kostnad.

– Elendig håndverk. Skremmende. Nå må vi diskutere om Nordøyvegen i det hele tatt skal bygges, sier Frank Sve.

Sve sier skandalen med Nordøyvegen setter alle andre planlagte samferdselsprosjekt i fylket i fare være seg over Todalsfjorden eller Roggefjordbrua. Når fylkestinget samles neste gang og skal ta stilling til Nordøyvegprosjektet spår Sve lange og tunge diskusjoner innad i de ulike partigruppene i fylkestinget.

Sve reagerer sterkt på fylkesordføreren som i media sier Nordøyvegen skal bygges uansett.

– Nå skal jeg ikke si vegen ikke blir bygd. Men både vi og Høyre krever å få framlagt alle mulige utgifts- og inntektssider ved prosjektet, sier Sve.