– Hvordan følger kommunen opp likestillingsloven?

foto