Avvikler mangeårig «pengemaskin» for tidligere Nesset kommune - satser alt på nye Meisal

foto