Fare for skred og flom - kan komme opp mot 60 millimeter nedbør