Vekker til liv gammel avdeling og takker av gammel arbeidsleder