Varsler gress- og lyngbrannfare: – Vær forsiktig med åpen ild