–Folk utsetter seg for all slags plager for å krafse til seg denne