– Vi må finne ut kva vi kan gjere for å redusere framtidige skadar