– Flytter jeg noen gang hjem igjen, skal jeg sørge for at det blir nattmat på Skei!