Kommunevalget nærmer seg med stormskritt. I den anledning inviterer Sunndal Næringsforening og Sunndal Næringsselskap AS til åpent møte med næringspolitisk debatt 31. august.

Alle partiene som stiller til kommunestyrevalget i Sunndal, er invitert og stiller med sine fremste listekandidater.

– Det er viktig for utviklinga i Sunndal at næringspolitikk blir prioritert, sier leder i Sunndal Næringsforening, Dag Sverre Sæsbøe, i en pressemelding.

– Det er mye positivt som skjer på næringslivssiden for tiden, og skal vi lykkes er det viktig at politikerne legger til rette med det næringslivet trenger. Næringsareal, tilgang på arbeidskraft og Todalsfjordprosjektet er noen eksempel.

– Næringslivet trenger at kommunen er næringsvennlig og viser det i sine politiske prioriteringer, sier Sæsbøe.

Ane Nerdal, som er styremedlem i næringsforeninga, peker på viktigheten av barnehageplass og bolig for å få folk til å bosette seg og arbeide i Sunndal.

– Vi har hørt om bedrifter som har mistet arbeidskraft fordi de ikke fant egnet bolig, eller måtte vente flere måneder før de fikk barnehageplass. Dette er ikke bra nok, poengterer Nerdal.

Daglig leder i Sunndal Næringsselskap, tror det blir interessant å høre debatten.

– De politiske partiene blir utfordret på hvordan deres politikk skal bidra til å rigge Sunndal for framtida. De blir også utfordret på funnene SUNS gjorde under våre bedriftsbesøk tidligere i år, sier Torve.

Hun håper paneldeltakerne vil være på hugget for å fronte sin politikk, og at de benytter anledningen til å utfordre hverandre.

– Det blir også åpnet opp for spørsmål fra salen, avslutter Torve.

– Så er det viktig å få med at alle partiene som deltar vil stå på stand for å svare på spørsmål og dele ut valgmateriell før debattstart, i pausen og etter selve debatten.

– Dette blir både artig og interessant avslutter lederen i næringsforeninga, som oppfordrer folk til å finne turen til kulturhuset denne kvelden.