Kandidaten som fikk jobben som avdelingsleder i hjemmetjenesten har trukket seg

foto