Roser beredskapsarbeidet: – Vart ikkje så ille som venta