Å flytte til Nordmøre, si opp trygg jobb og satse på familiebedrift, er det modigste Ola har gjort

foto